Velkommen til Regnbuen/Valmuen

Regnbuen/Valmuen er en vuggestue med 80 børn i alderen 0 - 3 år.
Vuggestuen befinder sig på to adresser.
Regnbuen ligger i Sjællandsgade og Valmuen ligger på Blegbanken.
Regnbuen har en Udegruppe for de ældste børn.
Der er 12-13 børn på hver stue og 7 børn i Udegruppen.
Vi har et fælles pædagogisk værdigrundlag og arbejder ud fra fælles læreplaner.